HA har gått gjennom 185 boligannonser i Halden – avtalt meglerhonorar varierer mellom 25.000 og 200.000 kroner

Meglerhonoraret varierer stort blant byens eiendomsmeglere. Lars-Håkon Nohr i Aktiv ligger høyest på HAs oversikt, med snaut 70.000 kroner i snitt per bolig.