NB! Fristen for å søke er midnatt 25. mars!

– Vi er utrolig glade for at vi har denne muligheten, sier ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad.

Halden Arbeiderblad eies av et mediekonsern som heter Amedia. For fire år siden inngikk Sparebankstiftelsen DNB en avtale om å kjøpe Amedia fra Telenor, LO og Fritt Ord. Amedia-stiftelsen ble så opprettet. Totalt utgjør Amedia 75 lokalaviser, Nettavisen og 12 lokale nettsteder i Norge.

Siden HA nå eies av en stiftelse, så er det ingen som tar ut utbytte når Amedia går med overskudd. Overskuddet brukes i stedet til å investere i mediebransjen. Og nå har også Sparebankstiftelsen DNB bestemt seg for å gi deler av overskuddet fra 2018 tilbake til lokalsamfunn rundt om i Norge der Amedia har lokalaviser.

Totalt dreier det seg om 25 millioner kroner, og 300.000 av dem skal deles ut av Halden Arbeiderblad.

Juryen

– Vi har opprettet en jury der både HA, idretten og kulturen er representert. Det gjør vi for at vi skal favne bredest mulig, forklarer Hans-Petter Kjøge.

Johnny Nilsen (Halden kulturråd) og Christine Moe Klingstrøm (Halden Idrettsråd) skal sammen med Hans-Petter Kjøge, Anja Lillerud og Morten Ulekleiv foreta den spennende jobben med å velge ut hvilke prosjekter som vil få støtte.

– Vår oppgave er både å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt og gjennom nyhets- og aktualitetsformidling å være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet. Vi ønsker å engasjere våre lesere og alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter, forklarer Kjøge.

Må omfatte aldersgruppa under 25 år

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i Halden eller Aremark, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppa må omfatte aldersgruppa under 25 år.

– Vi har ikke avgjort hvor mange prosjekter som vil få støtte. Vi åpner for at man kan søke om både små og større beløp, sier Kjøge.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Søknad om støtte må leveres innen 25. mars ved å gå inn på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Konsernsjefen: - Vil kunne fortsette

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Amedias konsernsjef Are Stokstad har følgende å si om muligheten Amedias aviser nå gir lag og foreninger rundt om i store deler av Norge.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner, sier Stokstad.

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.