Det viser de ferskeste opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Det er veldig hyggelig at vi er en av få aviser som klarer å vokse i en utfordrende tid, sier Morten Ulekleiv, konstituert ansvarlig redaktør og daglig leder i Halden Arbeiderblad.

Slår oss ikke til ro

Opplagstall inkluderer både papir-, digitale abonnementer og løssalg.

Tallene som nå er offentliggjort er fra første halvår 2021 til og med første halvår 2022.

Totalopplaget for norske aviser har økt med 0,8 prosent fra første halvår 2021 til første halvår 2022. Til sammenligning har opplaget i samme periode de tre foregående årene økt med mellom tre og fire prosent, skriver M24.no.

HA har et opplagstall på 8317.

Det er en økning på 255 opplag, eller hele 3,16 prosent.

– Vi slår oss på ingen måte til ro med det og vil fortsette å gå på jobb hver dag med ambisjonen om å lage nært og viktig innhold slik at vi vinner kampen om folks tid, sier Ulekleiv.

Eneste med økning

Og fortsetter:

– Det er en takknemlig jobb å drive med journalistikk i Halden og Aremark, der svært mange innbyggere er opptatt av lokalmiljøet sitt og hva som skjer med alt fra det lokale kjøpesenteret via personen de møter i nærbutikken hver dag til store, viktige politiske beslutninger.

HA er eneste Amedia-avis i vår region som opplever økning i opplagstall.

– Vi er svært takknemlige overfor alle som velger å abonnere på HA. De bidrar til at vi kan satse enda mer på lokaljournalistikken og i januar i år økte vi også antall årsverk i redaksjonen fra 11 til 12 da vi ansatte Anders Svendsen.

Fredriksstad Blad er Østfolds største avis, med et opplagstall på 23.531. Det er en nedgang på 284 (-1.21 prosent). Moss Avis har et opplag på 14.538, som er en nedgang på 241 (-1.61). Nedgang opplever også Sarpsborg Arbeiderblad, som med et opplagstall på 13.268 har et fall på 207 eller 1.56 prosent.

De store nasjonale titlene VG og Dagbladet totalt, samt Aftenposten og Nettavisen, opplever en framgang på 0,5 prosent fra første halvår 2021 til tilsvarende periode i år