Hendelsen skjedde ikke inne på utestedet, slik det kunne oppfattes ut i fra den første overskriften.

Halden Arbeiderblad beklager at utestedet ble identifisert i artikkelen, og at det medførte en ekstra belastning for den ansatte som ble skadet.