Vi skriver ellevte april i dag, det er påskeaften, og Norge har vært i korona-beredskap i en måned. Ingenting er som normalt. Heller ikke for kirkene. Kirkenes dører er låste i en høytid der vi vanligvis åpner dørene på vid vegg og lengter etter at folk skal komme for å feire at døden må vike for gudsrikets krefter.

Men i 2020 forstår vi vårt oppdrag som kirke som at vi også må ta del i dugnaden som skal forhindre at covid-19 brer seg i et tempo som helsevesenet ikke kan håndtere. Med vår beste forstand og våre varmeste hjerter, har vi kommet fram til de avgjørelser vi har tatt i løpet av denne måneden. Vi har lyttet til regjeringen, til folkehelseinstituttet og til helsedirektoratet, vi har lest informasjonen og vi har samtalt med kommuneoverlegen.

Dernest har vi sett på våre egne ressurser, på mannskapet vårt, på byggene våre. Kirkegårdsbetjeningen, prester og administrativt ansatte står på listen over samfunnskritisk personell, og vi har et særlig ansvar for å hindre at disse smittes eller blir satt i karantene. Vår øverste prioritet nå er å sørge for verdige begravelser for de døde.

Godt smittevern fordrer en vesentlig oppskalering av renholdet i de byggene som mennesker besøker. Det ble derfor nødvendig å avgrense mengden hus som er i bruk. De første to-tre ukene etter at smitteverntiltakene ble satt i verk her i landet, endret retningslinjene seg flere ganger. Vi har derfor også gjort endringer i hvilke bygg som brukes til gravferder. Den siste uken har Asak og Berg kirker vært i bruk, i tillegg til Os kapell. Nye endringer kan komme, og retningslinjene som kom 7. april, vil vi granske og ta med oss inn i nye vurderinger som vi skal gjøre fortløpende.

Vi er stolte av hvor mye kirkens medarbeidere gjør for å gjøre kirkens nærvær synlig og tilgjengelig også når kirkene er stengt. På Facebook, YouTube og i andre kanaler, deles andakter, salmer og bibeltekster som kan trøste og gi håp midt i denne vanskelige tiden. Telefonen brukes flittig for å holde kontakt med dem vi vanligvis treffer i kirken eller andre steder.

Vi lengter etter å åpne kirkene igjen, og vi håper å kunne etterkomme Sverre Stangs ønske om å få komme inn i kirken, sette seg i stillhet og tenne et lys i løpet av den nærmeste tiden.

Vennlig hilsen

Kari Mangrud Alvsvåg, prost

Jan Ivar Andreassen, kirkeverge