Gå til sidens hovedinnhold

Grunngitte spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18. juni

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære ordfører.

Da det ved valget sist høst ble et politisk skifte med en ordfører fra Senterpartiet, håpet jeg at det skulle bli en forandring på den sentraliseringen som vi ser innenfor egen kommune på flere områder.

Det står følgende i den samarbeidsavtale som de seks partiene i posisjon har som grunnlag for sitt arbeid: «Distriktene i kommunen skal styrkes, og det skal legges til rette for å opprettholde gode tilbud til dem som bor utenfor den sentrale bykjerne».

Ut ifra min kjennskap til ordføreren etter mange år i det politiske miljø, så er ikke dette bare ord, men noe som engasjerer deg også slik at dette er en politisk realitet.

Vi tror på endring og forstår at noe kan ta tid, men ønsker fortgang i noen saker. Det gjelder i første omgang forbedring av tjenester i hele Halden, ikke bare en utvikling i sentrum. Det som her har skjedd, har etter vårt syn også rammet Tistedal-området langt utover det som er forsvarlig.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

I Tistedal bor mange av Haldens innbyggere, men det blir lite tilrettelagt for dem som bor der fra kommunens side. Vi ser at muligheten finnes hvis vi legger til rette for at mange kunne ha mottatt tjenester i nærområdet slik at man hadde sluppet buss og drosjetransport til byens sentrum.

Etter Pensjonistpartiets syn kan kommunen bygge om ett av sine egne bygg, tidligere Tistedal barnehage, til et lokalt helsesenter med plass til to fastleger, fysioterapeut, muligheter for blodprøver o.a. Det ville ha gitt alle innbyggerne i Tistedal og omegn et bedre helsetilbud enn det som finnes i dag.

Les også

Vil ha stort helsesenter i Tistedal

Vil også vise til intervju i HA 2. desember 2019 med daværende fastlege i Tistedal, Fredrik B. Knutsen.

Les også

Fredrik B. Knutsen (70) kan være siste fastlege i Tistedal. I så fall får 1300 pasienter ny lege i byen

Det er nå over fire måneder siden det ble fattet følgende vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering i PS 2020/7 – Orientering om fastlegesituasjonen i Halden: «Vedtak: I forbindelse med forventede utlysninger av fastlegehjemler i 2020, ber hovedutvalget kommunedirektøren å saksutrede og tilrettelegge for muligheten av å legge minst 1 fastlegehjemmel til Tistedal. Saken legges fram for hovedutvalget til behandling og avgjørelse så raskt som mulig».

Undertegnede har tatt opp og etterlyst denne saken i hovedutvalget ved behandling av saksliste uten å ha fått noe klart svar om når dette kommer til behandling.

Spørsmål til ordføreren:

1. Vil ordføreren jobbe for at også lokalsentrene utenfor selve sentrum også skal kunne tilrettelegges slik at noen tjenester som er ønsket av innbyggerne, kan tilbys i nærområdet og ikke at alt skal plasseres i sentrum?

2. Kan ordføreren gi kommunestyret en orientering når det kan forventes at det som allerede er vedtatt, kommer til politisk behandling?

Kommentarer til denne saken