Gå til sidens hovedinnhold

Grønne refleksjoner etter orienteringen fra Nexans

FRITT ORD

I forkant av kommunestyremøtet 15.4.2021 hadde Nexans en orientering om deres planer for utvidelse av fabrikken i Halden. Dagen etter kom nyheten om at Saugbrugs skal samarbeidet med andre partnere i Østfold med tanke på karbonfangst og lagring. Samme dag var det kickoff for My Digital City som skal bidra til bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Næringslivet i Halden er med på mange spennende prosjekter som er viktige for grønn omstilling.

Under orienteringen til Nexans var det flott å høre at de har mål om å være karbonnøytrale innen 2030 og hvordan ny produksjon må utvikles med det som langsiktig føring. De snakket om at kundene stilte krav når det gjelder økologisk fotavtrykk og sirkulær tankegang. Krav som dermed Nexans er nødt til å tenke på, planlegge for å dokumentere i alle deres prosesser. Det er fantastisk, og det gleder meg som politiker for De Grønne å vite at det er kravene og forventningene eksportnæringen møter internasjonalt. Når det kommer til naturvern, er det fortsatt en del å gå på med tanke på blant annet utvidelse av havna og Svinesund terskelen (bekken i området har de tatt godt vare på de siste årene ).

Saugbrugs, SIN og IFE er andre næringer som skaper verdi ved å selge varer og tjenester utenfor Halden, og utenfor Norge. De er også lokomotivene i det grønne skiftet i Halden. Samtidig er det umulig å ikke reflektere rundt at deres omstilling ikke skjer uten press. De er nødt til å tilpasse seg nasjonale krav og de konkurrerer tydeligvis i et marked hvor kundene internasjonalt stiller store krav. Kunden ønsker å kjøpe av en bedrift som er karbonnøytral, kunden ønsker å kjøpe av en bedrift som tenker på og kan dokumentere en sirkulær tankegang, og kunden ønsker å kjøpe av en bedrift som har søkelys på økologisk fotavtrykk. Disse bedriftene er en del av det grønne skiftet siden de konkurrerer med andre aktører utenfor Norge som satser og har søkelys på dette. Det er umulig som grønn mann i Norge og ikke være litt glad i EU og internasjonal handel når de tydeligvis har større ambisjoner enn det vi har i Norge. Igjen blir jeg trist når naturvern fortsatt ikke er viktig nok for Saugbrugs som ønsker å kunne bygge ned en bøkeskog med nasjonal verdi og mener at resten av Sauøya bør bygges ned.

Når jeg tenker tilbake på diverse formannskapsmøter, kommunestyremøter, møter med næringsliv, samarbeidsmøter og når jeg handler i Halden er det tydelig at vi har mye lavere ambisjoner lokalt. Hvorfor er det slik at store næringer som satser internasjonalt driver det grønne skiftet, mens lokale næringer som leverer varer eller tjenester lokalt henger langt etter? Må det være slik? Jeg mener nei. Jeg mener det er mulig at politikere gjennom planer, innkjøp og i egen virksomhet stiller krav. Krav som næringslivet vil rette seg etter. De tilpasser seg markedet, de tilpasser seg krav de blir pålagt og de omstiller seg. Denne omstilling skjer ikke uten at det stilles krav og næringslivet kommer ikke til å be om de kravene. De må vi som politikere stille og de må vi som forbrukere stille når vi handler varer og tjenester.

Kommunen er med i flere spennende prosjekter og på få år har klima, miljø og bærekraft blitt et satsningsområde. Samtidig er vi som kommune fortsatt et godt stykke unna å jobbe strategisk med tanke på karbonnøytralitet, sirkulær tankegang, økologisk fotavtrykk, naturkrisen og folkehelsekrisen. Det er en personlig mening og observasjon at det stadig kommer saker som ikke har dette med i vurderingene, at det primært vurderes fordeler for egen sektor uten å se på hvordan det bidrar til å nå andre prioriteringer eller sektorer. Som politiker opplever jeg også at det blant mine politikerkolleger er mange som er redde for at vi stille krav til andre hensyn enn bare økonomi. Da vil omstilling ta tid eller aldri skje. Som politiker er det viktig å se hvor man vil og deretter legge en strategi for nå målet. Et av mine delmål er å bidra til at kommunen fokuserer på økologisk fotavtrykk, fokuserer på naturvern, stiller krav til innkjøp av varer og tjenester, beveger seg mot sirkulær tankegang og folkehelse i alle saker.

Etter å ha laget to budsjett har vi bedt administrasjonen om

- å legge til rette for materialgjenvinning og gjenbruk av ressurser.

- å stille tydelig klima- og miljøkrav til leverandører og vektlegge kjøp av kortreist mat og tjenester.

- Halden kommune har blitt FairTrade godkjent. Bra jobba!

- Økologisk fotavtrykk skal vurderes i alle saker.

- Folkehelse skal vurderes i alle saker.

- Begrense engangsplast og andre ikke-nedbrytbare produkter. Her skal det også stilles krav til leverandører og andre som jobber for kommunen i korte eller lengre perioder.

Gjennom disse verbalpunktene ønsker vi at Halden kommune skal bidra til lokal omstilling på samme måte som Saugbrugs, IFE og Nexans omstilles på bakgrunn av internasjonale krav og konkurranse. Det er mulig, men som politikere må vi tørre å stille krav og peke ut en ny retning. Dette kommer vi i De Grønne til å fortsette med.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.