Gå til sidens hovedinnhold

Grensependlere må også ha rett til et liv!

Men selv om smittesituasjonen er lik i Halden og Strømstad blir de norske grensependlerne fortsatt behandlet nesten som kriminelle og må krangle på grensen nesten daglig, mye fordi politibetjentene ikke kan regelverket.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken ble først publisert i VG.

For de som ikke er kjent med ordningen, så er det egne grensependler-regler for nettopp grensekommuner i Norge og Sverige. Jobber du i en grensekommune på motsatt side av grensen, ja, så betaler du skatt der du bor. Kommunene Strømstad og Tanum, som grenser til Halden, var i hvert fall før corona en større arbeidplass for haldensere enn en hjørnesteinsbedrift som Norske Skog.

Men fortsatt jobber svært mange haldensere i en svensk nabokommune.

Smittesituasjonen i Halden og Strømstad er nå så og si helt lik, i forhold til antall innbyggere. (13000 og 32000). Strømstad hadde 18 nye smittede i uke 11, mens Halden hadde 43. Kanskje stengt grense ikke betyr så mye allikevel, så lenge smitten er i landet og så lenge Oslo er et episenter for Norge ?

Men selv om situasjonen er lik i Halden og Strømstad blir de norske grensependlerne fortsatt behandlet nesten som kriminelle og må krangle på grensen så og si daglig, mye fordi politibetjentene ikke kan regelverket. Og nå, etter ett-1-år i hjemmekarantene, blir de i tillegg overvåket, oppringt og hva jeg mener trakassert også på fritiden.

Jeg har venner, naboer, egne familiemedlemmer og kollegaer i det firmaet jeg arbeider i, som jobber på svensk side og som nå blir oppringt, noen daglig, med spørsmål om hvor de er og hva de gjør. I tillegg til dette igjen kan de få to, ja til og med tre tekstmeldinger pr. dag. «Dette er psykisk terror på høyt nivå som ikke hører hjemme i det vi kaller et demokrati», uttalte en venn som er leder for et større firma i Strømstad.

Men den verste følelsen de har er allikevel den vonde følelsen av at ingen, absolutt ingen, bryr seg. For det er jo helt vilt, synes jeg, at haldensere kan dra på jobb med tog til Oslo, med det enorme smittetrykket som er der, og allikevel gå fritt rundt i Halden. Men drar du på jobb til Strømstad, ja, da skal du sitte i evigvarende karantene, ofte måtte krangle med politibetjenter for å komne hjem og nå trakassert og nærmest forfulgt også på fritiden.

De norske grensependlerne, som tilsammen har vært en stor skatteyter i Norge, og da spesielt i Halden, er faktisk ikke nevnt i noen form for lovgivning eller paragraf i coronaforskriften om smitteverntiltak Det er som om de ikke eksisterer. Dermed har de heller ingen rettigheter.

I paragraf 6b i coronaforskriften, som omhandler grensependlere, gis det unntak for karanteneplikt i arbeidstiden. Men de norske pendlerne har ikke arbeidstid i Norge, derfor gjelder ikke den paragrafen for de. Den paragrafen er bare for svensker og finner.

Heldigvis har kommunalsjef i Halden, Veronica Aam, uttalt på NRK at norske grensependlere er unntatt testregimet, fordi de har hjemmekarantene, noe flere pendlere må fortelle på Svinesund om igjen og om igjen og om igjen. For hver gang de drar fra jobb får de ny karantene.

I Sverige derimot, kreves det nå test hver uke for at de skal komme seg på jobb. Men reiser de på jobb med tog til Oslo kan de som nevnt leve et helt normalt liv. Hele systemet er tillitsbasert. Hvorfor har Regjeringen så mye mindre tillit til norske grensependlere enn til alle de som daglig drar inn og ut av de verste smitteregionene i Norge?

Dette innlegget handler ikke om at grensen skal åpnes nå, men at norske grensependlere, etter 1-ett- år i hjemmefengsel, nå bør få like stor rett til et liv som de som pendler til Oslo. Jeg leser daglig smitterapporten i HA. Og det har enda ikke blitt oppgitt at en grensependler er smittet eller er årsaken til smitte!

Ja, virkeligheten for de det gjelder er faktisk så ille nå, at jeg har registrert i kommentarfelt på fb, at noen tror at dette ikke kan være sant. Men det er det ! Frykten har for lengst satt sine spor i de som daglig pendler over grensen. Jeg vil derfor avslutte med hva filosofiprofessor Einar Øverenget uttaler om det:

"Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de. På sikt kan det skape en form for demokratisk analfabetisme."

Kanskje det er derfor ingen ledende politikere, hverken nasjonalt eller lokalt, vil ta tak i den uretten som flere hundre nordmenn har lidd under så alt for lenge nå ?

Thor Edquist, tidligere grensependler. Og en skuffet sådan, over at ingen av de politiske partiene i Halden vil stå opp for sine egne, når de trenger det som mest.

Kommentarer til denne saken