Foreningene Norden og Nordisk råd har som målsetting at Norden skal bli verdens mest integrerte region. Grensestengningene under covid-19 illustrerte at vi fortsatt har en vei å gå for å oppnå dette. I Bohuslän–Dalsland–Østfold, som er et meget integrert område, ble mange rammet av reiserestriksjonene, ikke minst gjaldt det arbeidspendlere. Men også hytteeiere, handlende, familier, foreningsliv og vennskap ble rammet av den stengte grensen. De rikspolitiske tiltakene syntes i liten grad være koordinert.

Hva nå? Hvordan skal vi unngå tilsvarende situasjoner i framtida?

Tirsdag 13. september arrangerer Foreningen Norden Halden panelsamtale og debatt om dette i Gamle Meieriet på Brødløs, Halden, fra klokka 18.00 til 20.00.

Statsråd Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og riksdagsrepresentant Kjell-Arne Ottosson (Kd, Värmland) vil holde innledninger om hvordan de ser på veien videre. I den påfølgende panelsamtalen vil også Cecilia Nilsson (daglig leder av Svinesundkomiteen), varaordfører i Halden Linn Laupsa (Ap) og Ingeborg Østby Laukvik (daglig leder i Halden Næringsutvikling) delta.

Samtalen vil bli ledet av Espen Stedje (generalsekretær i Foreningen Norden).

Programmet:

18.00. Velkommen ved Svein Olav Hansen (leder i Foreningen Norden Halden).

Cirka 18.05. Statsråd Anne Beathe Tvinnereim: Grenseland etter covid-19: Veien videre.

Cirka 18.20. Kjell-Arne Ottosson: Grenseland etter covid-19: Veien videre.

Cirka 18.35. Cecilia Nilsson, Linn Laupsa og Ingeborg Østby Laukvik får alle cirka fem

minutter til å innlede om hvordan de ser på veien videre.

Cirka18.50. Det serveres kaffe.

19.00. Espen Stedje leder samtalen mellom de fem innlederne.

Cirka 19.40. Spørsmål fra publikum til de fem innlederne.

19.55. Slutt ved Svein Olav Hansen.