Identitet skaper vi hele tiden – i møte med andre mennesker – i møte med nye livssituasjoner – i møte med nye kulturer. Gratulerer til Fargespill med nok en suksess!

Som politiker i dag er det helt naturlig å være opptatt av hva som ligger i begrepet «et åpent demokrati». For meg så representerer dette begrepet min store drøm og hovedmotivasjon for å være politiker, - jeg ønsker å bidra til å bygge et land med høy toleranse og mangfold, hvor alle er inkludert, alle får sjansen til å bidra med sin kultur og alle får gode kår til å utvikle sin identitet.

Godt voksne nordmenn blir gjerne rørt til tårer av å få oppleve en slik forestilling som vi opplevde på Brygga kultursal tidligere i år.

Dette som synes som idealbildet av et åpent tolerant demokrati; - en norsk folketone - parret med en bestemors vuggevise fra et fremmed land - løftet frem av en eksotisk rytme – bedre mangfoldsideal finnes vel knapt! Kanskje det finnes håp likevel trøster vi oss selv med. Og vi klarer så vidt å motstå lysten til å kaste oss ut i dansen – dansen for det gode og alt det vi tror på!

Vi liker å si at musikk er et språk som alle forstår alle – uansett kulturell bakgrunn. Og dette må jo være den ideelle Worldmusikk - den perfekte sammensmeltingen som treffer alle hjerter. For Worldmusikk river ned alt av fremmedfrykt og skaper nytt felleskap.

Men er det ikke rart at Norge som har så mange store internasjonale musikere som vi liker å tenke på som worldmusikere; - Jan Garbarek, Bugge Wesseltoft, kanskje Det Norske Blåseensemble; - jo lengre unna disse musikerne reiser fra Norge – jo mer opptatt er publikum av hvor norskt dette låter! Publikum er ikke nysgjerrige på worldmusikk – de er nysgjerrige på det norske.

Jeg tenker at det fineste med Fargespill er at de unge som skal vokse opp i Norge i dag, kan ta i bruk alt av impulser fra fjern og nær for å skape seg sin egen identitet. Og vår oppgave som politikere er å bidra til å skape de arenaene der de unge selv kan finne sin vei inn i fremtiden.

Noen tror at identitet er noe du arver fra dine foreldre – som en håndfast og trygg verdi. Identitet skaper vi hele tiden – i møte med andre mennesker – i møte med nye livssituasjoner – i møte med nye kulturer. Noen skaper sin identitet som en motreaksjon mot kulturen de er født inn i. Andre tar med seg det beste fra fortiden og nåtiden og skaper fremtiden.

Dette har de forstått i Fargespill Østfold.

Musikalske røtter har vinger og kan slå rot hvorsomhelst i verden hvor det er god jord. Fargespill er som et Kunnskapens tre med røtter som stikker dypt- dette er arven vår. Stammen på trærne er de gamle mesterne – grenene er instruktørene – de grønne bladene som samler solstråler og omdanner dette til ny frisk luft er de unge – og fruktene er det de sammen skaper.

Og i den forbudne frukten ligger kraften i det nyskapte. Noe frukt faller langt fra stammen – noe frukt henger fristende og søte innenfor rekkevidde – og de sure høyt der oppe bryr vi oss ikke noe om.

Fargespill sin siste store forestilling hadde fokus på fremtiden og jeg vet at Fargespill Østfold er svært opptatt av å la de unge selv få bidra med innspill på innholdet. Medvirkning og involvering må være nøkkelbegreper i skapingen av det nye norske åpne demokratiet.

I en verden hvor mange land er i ferd med å miste troen på sine politikere og velger seg ledere med et udemokratisk sinnelag – så må vi ikke miste troen på dette her i vårt land. Tillitt er grunnfjellet vårt. Så skal jeg love at vi politikere skal vise oss tillitten verdig.

Tusen takk til Fargespill Østfold som skaper grobunn for at ny tillitt og identitet kan få vokse frem.

Takk til dere som lar barna deres delta i det unike ved Fargespill Østfold, på denne måten bygger vi broer mellom kulturer og gjør Halden og Østfold til et bedre sted å leve.

Viken fylkeskommune er stolt av dere.