Fra høsten av vil elever på videregående skoler i Viken fylke få gratis skolemat.

Dette er resultatet av forhandlinger mellom Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne og fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriver NRK.

Det har fram til nå vært en prøveordning for gratis skolemat ved enkelte av fylkets 58 videregående skoler.