Gå til sidens hovedinnhold

Gratis råd fra advokater i Servicesenteret

Artikkelen er over 1 år gammel

Mandag 2. mars begynner advokatvakta i Servicesenteret igjen.

Halden kommune melder at advokatvakta treffes annenhver mandag fra klokka 13.30 til 14.30. Første gang er altså mandag 2. mars.

Byens advokater

Det er byens advokater som er med i denne vaktordningen.

– Her vil de gi publikum et tilbud om ett kvarters gratis rådgivning slik at man kan finne ut om man har en sak det er rettslig grunnlag for å gå videre med. Advokatforeningens lokallag i Halden ønsker å presisere at dette er en veiledningstjeneste, skrives det.

Advokatvaktordningen er primært tenkt som en hjelp til at privatpersoner kan å ta stilling til om man har en sak i privatrettslige forhold eller å vurdere om vedtak som er fattet av forvaltningen bør påklages til høyere instans.

– Dette kan for eksempel gjelde NAV i trygdesaker og UDI i utlendingssaker og kommunen i saker om helse, skole og plan- og bygningsrett. Det kan også gjelde om politiet har fattet en beslutning om et tvangsmiddel eller ilagt noen et forelegg for et straffbart forhold, opplyses det.

Advokatvaktordningen er ikke tenkt å være et alternativ til rådgivning som gis av det offentlige.

– Slike spørsmål skal rettes til rette instans i NAV eller kommunen. Det innebærer for eksempel at spørsmål om man kan har rett til tilbud om trygd, AAP, sosialstøtte, hjemmehjelp, ikke kan rettes til advokatvakta i første omgang. Derimot kan man henvende seg til advokatvakta dersom det er gitt avslag på søknad om hjelp.

Alle rettsområder

Sakene de vurderer kan være fra alle rettsområder.

Som for eksempel: Arv og skifte, forsikring, ekteskap (ektepakt, skifte av felleseie), samboer (samboeravtale, deling), barn (barnefordeling, barnebidrag), barnevern, boligrett, husleie, skatt, trygderett (klage over avslag), utlendingsrett (klage over avslag), gjeld, konkurs, tvangsfullbyrdelse, strafferett, fast Eiendom (mangler ved hussalg, grensetvist), tomtefeste, arbeidsrett, forvaltningsrett og blant annet erstatning (personskade, tingskade).

Kommentarer til denne saken