Det er kommet anbefaling fra FHI om ny oppfriskningsdose (dose 5) til aldersgruppa 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

I Aremark er det bare å møte opp på Furulund i det angitte tidsrommet.

Anbefaler

– En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdom avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppa 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden fram mot neste vintersesong, opplyser beredskapskoordinator Camilla Johansen i Aremark kommune.

Det bør ha gått mer enn seks måneder siden forrige dose, men en oppfriskningsdose kan gis med et minimumsintervall på tre måneder siden forrige dose.