Denne saken er skrevet av Oda Sand Svendsen og Boshra Jemai som har vært på jobbskygging i Halden Arbeiderblad denne uka.

Celine Gustafsson er en 15 år gammel elev på Strupe. Hun bestemte seg for å jobbe på Os skole.

– Jeg synes det er både spennende og utfordrende å jobbe med barna, sier hun til Halden Arbeiderblad.

Celine valgte å jobbe med barn fordi hun liker barn generelt. Selv om hun ikke vil bli lærer, vet hun at hun vil jobbe i et yrke der man jobber med barn.

-Jeg lærte noe nytt

– Jeg fikk mye ut av disse dagene og syntes det var fint å få et innblikk i hverdagen til en lærer.

Celine var med på turer, hjalp barna når de rakk opp hånda og fungerte som en hjelpelærer. Hun sier at hun ble veldig glad i barna, og bare etter tre dager føltes det ut som om hun kjente alle personlig.

– Barn er ganske åpne og forteller det meste til deg, det er det som gjør det så gøy! sier hun.

– Innblikk i hverdagen

– Hvorfor tror du vi har jobbskygging?

– Jeg tror at vi har jobbskygging for å få et innblikk i hvordan det er å jobbe. For å forberede oss på framtida, sier Celine.

Jobbskygging

Gjennom jobbskygging får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden

På 8. trinn skal elevene få «skygge» – altså fotfølge – et familiemedlem eller en bekjent på jobb. Dette vil for mange være det første møtet med yrkeslivet, og da er det trygt at de får følge med en de kjenner.

På 9. trinn «skygger» eleven en arbeidstaker som er «fremmed», men som har et yrke eleven er interessert i.

På 10. trinn «skygger» eleven en elev i den videregående skole på et utdanningsprogram som ungdomsskoleeleven synes virker interessant.

Kilde: Ungt Entrepenørskap