På kveldens informasjon om Våketjenesten møtte 20 personer for å få nærmere informasjon om denne nye tjenesten.

Røde Kors mener at ingen skal dø alene eller føle på ensomhet i sin siste del av livet.

Etter en innledning av Leder i Halden Røde kors Øyvind Bruflat gikk ordet videre til Thrine og Terje Haga som delte av sine

erfaringer i Askim Røde kors og deres Våketjeneste.

Det ble mange spørsmål om tjenesten og om kurset om Våketjenesten som skal holdes i Halden 30. august.