Gladnyhet fra kommunen angående parkering i sentrum

Halden kommune gjør om vedtaket angående gratis parkering i sentrum.|