Knut Munch Søegaard er en av stemmene som har tatt til orde imot Nico Widerbergs forslag til gitarskulptur i Halden.

Han skrev dette innlegget til gruppa som står bak forslaget:

Espen Holtan, Tom Skjeklesæther og co. kom med følgende svar på tiltale:

Munch Søegaard svarer med denne replikken:

Takk for svar. Jeg beklager tonen i mitt siste leserinnlegg og jeg innrømmer at jeg puttet inn så mange ukvemsord som mulig. Grunnen til det var at jeg ønsket svar fra dere og det fikk jeg, så jeg er godt fornøyd.

Hvilke følelser som lå bak er vel ikke så interessant, men det er et kjent fenomen at man ofte projiserer sine egne følelser over på andre.

Det stemmer at jeg inviterte dere hjem til meg for å vise dere et par forslag jeg har laget, ikke for at dere skulle si: "Ja det var flott, Knut. Det vil vi ha", men som jeg sa allerede den gang, at jeg ønsker en konkurranse om utsmykningen.

Jeg har ikke nevnt noe om det fordi så lenge dere har bestemt dere for at dere vil bruke Widerbergs gitar og avviser alle innvendinger med at dere er fornøyd med den, er det vel helt uvesentlig at jeg har laget utkast?

Om mine utkast er bedre enn Widerbergs er ikke jeg den rette til å avgjøre, men jeg synes selv at de er så bra at jeg tør å stille opp i en konkurranse med ham.

Når dere møter så stor motstand mot forslaget deres, hvorfor kan dere ikke da utlyse en konkurranse med de pengene som er igjen etter at Widerberg har fått betalt for den jobben han har gjort, som premie?

Jeg har hele tiden trodd at dere ønsker at det er Haldens befolkning som skal bestemme. Jeg har to av tre haldensere med meg når jeg sier at jeg ikke vil ha dette monumentet til Widerberg.

Kan dere forklare hva slags avtale dere har gjort med ham?

Har dere lovet han at han skal få lage et gitarmonument til Halden?

Har dere lovet at han skal få lov til sette opp det forslaget han allerede har kommet med?

Eller har dere fremdeles frihet til å utlyse en konkurranse?

En annen ting som kan være interessant å få belyst er den økonomiske situasjonen i prosjektet. Har dere brukt opp alle pengene på det Widerberg har gjort for dere, slik at det ikke er penger igjen til en konkurranse?

Er det i så fall slik at vi må enten sette opp Widerbergs skulptur eller ingen i det hele tatt? I så fall legger jeg hele diskusjonen vår død.

Jeg ha lest to interessante artikler de siste dagene som omhandler skulptur i det offentlige rom. Den ene sto faktisk på trykk her i HA skrevet av Jørgen Lund. Begge tok opp problemstillinger vi strir med nå om dagen.

Den andre fikk jeg tilsendt av en god venn som heter Siri. Jeg skulle så gjerne ønske at dere begge to kunne komme på banen og få diskusjonen ned på et fornuftig og saklig nivå.

Kanskje dere til og med kunne få stilt noen spørsmål som er mere relevante til problemstillingen vår?