Gitarmonumentet: Skulptur-fuzz

På lørdag beklager gjesteskribent Hanne Lund-Nilsen i en Signert her i HA at idéen om å reise en gitarskulptur i Halden ikke vekker noen begeistring hos henne.

Det lever vi i «Ad-hoc gruppa for Gitarskulptur» helt fint med. Det ville vært svært bemerkelsesverdig om alle var like entusiastiske som oss selv. Faktum er at vi har tenkt at om initiativet ikke hadde møtt motstand, så ville vi måtte ha leiet noen til å gjøre den jobben.

Selvfølgelig skal et kunstverk vekke følelser, både for og i mot. Hvis ikke, så er det så konsensusbasert at hele prosjektet i grunn er likegyldig.

Når det er sagt, har vi behov for å rydde opp i noen misforståelser.

Vi har aldri sagt eller ment at en prominent plassert gitarskulptur i Halden har til hensikt å fravriste byen dens andre og betydelige historie. Det ville uansett ha vært umulig.

Hverken festningens udiskutable fysisk massive tilstedeværelse og historikk, eller vår identitet som betydningsfull sjøfartsby og industriby fra bomullspinning til stenhugging til skotøy-, papir- og kabelproduksjon kan «rockes» ved.

Det faktum at vi har tatt dette spesifikke initiativet står definitivt ikke i veien for at andre, med tilsvarende dyp interesse for noen av disse historiske områdene, kommer med sine idéer eller forslag til relevante markeringer.

Eller er Hanne Lund-Nilsen av den oppfatning at vi ikke kan jobbe for vår gitarskulpturidé, om vi ikke samtidig gjør tilsvarende for alle andre historiske og kulturelle felt?

Vi mener også at det er god dekning for å hevde at Halden utmerker seg som «gitarby». «Rockbyen Halden» er vel ikke et helt ukjent begrep for Hanne Lund-Nilsen. Så sent som i fjor høst kjøpte oppunder to tusen billett til en forestilling som reflekterte deler av denne historien, «Brødr. Colbjørnsens Eftf.»

At iherdig googling i sakens anledning fra Lund-Nilsens side ikke har brakt resultater kan ha flere forklaringer. Vi nøyer oss med å si at det er rart at hun ikke forfekter grundigere research for sine ytringer enn googling.

Men vi er av den oppfatning at gitaren har hatt en helt spesiell betydning for musikkutviklingen i Halden de siste femti årene, overlegent personifisert av Olav Letting, Claes Neeb, Henning Kvitnes, Geir Sundstøl, Trond Holter, Freddy Holm og frem til snart plateaktuelle Simen Følstad Nilsen, som sprenger gitar-grenser med sin duo «Aiming for Enrike».

Og mange titalls andre gitarister som er avgjørende for å holde haldenmusikken levende.

Vi er også svært godt fornøyde med at det forslaget som Nico Widerberg har kommet opp med, er en skulptur som ikke er ekskluderende, ved at den bare er en spesiell type rockgitar. For eksempel en Fender, en Gibson eller en Gretsch.

Vi mener at Nicos gitar helt fint representerer byens eksisterende musikkliv i sin full bredde.

Det er dog vesentlig for oss at initiativet til dette kommer fra rocken, et arbeiderklassekulturutrykk som i over et halvt århundre har vitalisert kulturlivet i arbeiderbyen Halden.

Rocken er et folkemusikkuttrykk som fortsatt lever og manifesterer seg i kraft av nye utøvere, fremtidige innovatører?, innspillinger, konserter og festivaler.

Det er ingen lov eller forordning som krever at hverken et kunstuttrykk eller en utøver skal ha gått ut av tiden for at man skal kunne anerkjenne det eller den med et monument eller skulptur.

Det finnes allerede monumenter over annen historisk viktig musikk med spesiell lokal tilknytning, Oscar Borg-monumentet i Parken og Landstad-monumentet ved Immanuelskirken.