Han leder hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur som vedtok at de ønsket et gitarmonument, ikke på Torget, men i kulturkvartalet.

Torsdag ble det kjent at ad hoc gruppa velger å legge planene om gitarmonumentet vekk, fordi de ikke er fornøyd med plasseringen politikerne gikk inn for.

Vil ikke gjemme det bort

– Jeg er fornøyd med at det virker som de holder døra åpen og at tilbudet står ved lag senere. Det er et fint monument og en anerkjent kunstner, sier Karlsen.

– Forsøker dere å gjemme bort gitarmonumentet i kulturkvartalet?

Nei. Det er ikke sånn vi oppfatter det, når vi har valgt å plassere monumentet der. Vi synes rådmannens forslag om Strandparken ble for anonymt og valgte heller en plassering hvor et gitarmonument naturlig hører hjemme.

– Kulturkvartalet er ikke dødt. Her er jo både kino, bibliotek og Konservativen i umiddelbar avstand. Det er mange som forholder seg til kulturkvartalet og tilbudene der, sier Karlsen.

– Ikke prominent nok?

– Er du skuffet over at ad hoc gruppa ikke likte plasseringen?

– Jeg er nok litt skuffet over at de ikke synes kulturkvartalet er bra nok eller prominent nok. Tematisk så passer jo et gitarmonument veldig godt inn der. Svens Elvestads plass er jo en perfekt plassering for et monument en kan sitte og klatre på, og det ville blitt et naturlig stoppested på Nordsiden.

Musikklivet på Sydsiden

– Men musikklivet i Halden foregår jo hovedsakelig på Sydsiden med konserter i kultursalen, på Siste Reis og Bryggerhuset. Så for musikere er kanskje ikke kulturkvartalet så relevant?

– Jeg ser jo den. Det er jo åpenbart riktig. Med kultursalen der den er, så blir det sånn. Men jeg mener at kulturkvartalet fortsatt kan være relevant for musikklivet. En plassering på Torget er en mye større prosess.

– Det er et tradisjonelt byrom som er godt tatt vare på helt uavhengig av bilene og p-plassene. Det er underordnet. Men Torget har vært som det er lenge, og folk i Halden er glad i det som det er.

Joakim Karlsen har ikke gitt opp å få et gitarmonument til Halden.

– Kanskje åpner det seg muligheter senere som alle parter kan være fornøyde med.

Konkurranse om utformingen?

Nico Widerbergs forslag til utforming av gitarmonumentet har vært omstridt, og enkelte har ønsket en mer demokratisk prosess og/eller en konkurranse om utformingen.

– Jeg er prinsipielt for å involvere folk så tidlig som mulig i slike prosesser. Det angår jo alle. Men det er ad hoc gruppa som har tatt initiativ til dette, så dersom det skal arrangeres en konkurranse, så er det opp til gruppa å gjøre det. Initiativet må komme fra dem og ikke kommunen, sier Karlsen.