Stian og Madeleine Dahl-Nielsen satt inne og hørte et smell utenfra. Da de gikk ut for å se hva som hadde skjedd så de en bil som hadde kjørt rett inn i thujahekken.

– Denne gangen gikk det heldigvis bra. Men jeg lurer på om det må skje en alvorlig ulykke før kommunen iverksetter tiltak, sier Dahl Nielsen.

Han sier at han forstår at det kan være vanskelig å holde 30 kilometer langs den rette strekningen.

Det går fort

– Men det er forskjell på 35–40 og 60 kilometer. Da begynner det å gå fort. Til og med bussen kjører for fort her, sier Dahl-Nielsen.

I dette tilfellet tror han det dreier seg om ungdommer som lekte seg og mistet kontrollen.

 

– Jeg hørte på motorlyden at de ga gass først, så hørte jeg smellet da de traff søppeldunken min før de kom sidelengs og kjørte gjennom hekken og inn i hagen, forklarer han.

Mange barn langs veien

Ekteparet har tre barn på 4, 5 og 11 år og er bekymret for trafikksikkerheten.

– I tillegg bor det mange andre barn i området rundt blokkene, og jeg vet at noen der har klaget til kommunen tidligere. Jeg tror dette er den eneste barneskolen i Halden som har en skolevei uten fartshumper, sier Dahl-Nielsen.

 

Dårligere skilting

Han røper også at skiltingen har blitt dårligere.

– De har faktisk fjernet noen av 30-skiltene, slik at det er dårligere merket enn tidligere. Hvorfor vet jeg ikke, sier han.

 

Ønsker tiltak

Nå håper han kommunen våkner opp og sørger for fartsbegrensende tiltak langs det som er skoleveien for svært mange av barna på Gimle skole.

Denne gang gikk det bra, men med så mange barn som bor i området, pluss alle som bruker Blokkveien som skolevei, legger Dahl-Nielsen ikke skjul på at mener det haster med å innføre tiltak som begrenser farten.