Det «koker» rundt rivningsprosjektet på Os. Det er sjelden at en rivningssak vekker så sterke følelser blant oss haldensere. En må vel tilbake til rivingen av Sjøbodene for å finne noe lignende. Den gang var det Arbeiderpartiets miljøvernminister Gro som fikk stanset rivingen.

Denne gangen må vi sette vår lit til Arbeiderpartiets lokallag. Å håpe på at det konservative Høyrepartiet, som ideologisk ønsker respekt for tradisjon og vektlegger forsiktige og gradvise endringer, vil endre standpunkt, kan en vel bare glemme.

Riving av Os skole kan stoppes! En mulighet ligger i å få utsatt rivingen til etter valget. Dersom detaljreguleringen ikke er ferdigbehandlet før høstens kommunevalg, kan det nye kommunestyret vedta å oppheve vedtaket om rivning.

En annen mulighet er at dagens 39 kommunestyrerepresentanter offentliggjør sitt personlige standpunkt om de ønsker å rive Os skole eller ikke. Det kan virke som om flere av de de nåværende representantene, som i utgangspunktet er for riving, faktisk er imot. Dersom dette er tilfellet, blir hele saken tragikomisk.

Kanskje det er på tide å hente fram Rovers sin legendariske låt frå 1995 som omhandler det som tidligere skjedde i Os allè: «Gamle, gamle Os allè, hvorfor måtte dette skje, du er radbrukket og delt i tre». 

La oss håpe at Os skole ikke radbrekkes og blir delt i tre, men består.

Fridtjof Dahlen (SV)