Fyrer opp under sentrum

Halden kommune skal bruke overskuddsvarmen fra Refne renseanlegg til å varme opp kommunale bygg i sentrum.