Fylkesmannen kritiske til at NAV Halden ikke har fulgt opp tilsyn

Rundt årsskiftet konkluderte Fylkesmannen med at NAV Halden hadde brutt sosialtjenesteloven på flere områder. Fylkesmannen etterlyser tiltak og prioriteringer.