Klokken 16.30 hentet politiet en kar som var meget beruset. Han befant seg ved Tista. Mannen var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og politiet tok han derfor med seg til drukkenskapsarresten.

Tidlig mandag morgen ble to bilførere i Halden ilagt forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Førerne ble stanset på Svinesundsveien.