Full forvirring for eiere av hytter på svensk side: – Skal en HV-soldat avgjøre hva som er strengt nødvendig vedlikehold på en hytte?

Hva defineres egentlig som strengt nødvendig vedlikehold på en hytte?