Debatten om kommuneplanens arealdel er i gang. Et politisk utvalg på fem personer har kommet med et forslag, og mange politikere har etter dette kommet med sine synspunkter.

Sist ut er Sp-mann og restaurantdriver Sverre Stang, som mener byfortetting rett og slett er menneskefiendtlig. Hans frykt og avsky for fortetting er til å ta og føle på der han maler et bilde av et grått sentrum av høyblokker, der korona og kriminalitet florerer, og der alle bor så trangt og dårlig at de vil flykte bort hver helg. Sist gang jeg leste noe lignende må ha vært en skildring av Svartedauden. En rekke andre politikere har også gått aktivt inn for å skape et bilde av at fortetting er en dårlig strategi.

De sliter alle med å forklare sine tanker med faglig begrunnelse. Så langt tyr de alle til personlige teorier som ikke har substans.

Stang sin depressive fortelling om fortetting viser at det er på tide å faktisk besøke attraktive sentrumsområder. Jeg inviterer han gjerne med til Oslo sentrum, som han bruker som det verste eksempelet på fortetting. Vi kan vi se om vi finner noen barnefamilier, eller om de har flyktet. Vi kan se om vi finner fortettingseksempler som har ivaretatt arkitekturen i et område. Vi kan også ta en titt på noen høyblokker, og se om de alle er grå og døde bygg med en eim av korona og kriminalitet. Vi kan se om vi finner forretninger som nyter godt av at det faktisk bor mennesker i sentrum. Vi kan også se om vi finner noen hageflekker – vi kan til og med dra inn i noen leiligheter for å se om det er mulig å dyrke vekster innendørs når de bor så trangt. Vi kan også dra på bærtur i gangavstand fra Oslo sentrum, men det blir kanskje for sterk kost – kanskje ligger det kriminelle og lusker i buskene?

PROFIL: Simen Paulsen

Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne

Da jeg ble politiker i Halden for ett år siden, hadde jeg aldri forestilt meg at motstanden mot sentrum skulle være så sterk. I Halden vil jeg nesten kalle den ekstrem. Og det til tross for at absolutt alt av faktagrunnlag peker på at utvikling av sentrum primært og bydelssentrene sekundært, er det viktigste vi kan gjøre for Halden.

I kommunens statusrapport for 2018 står det blant annet: «Man så at sentrum hadde et flyttemønster som viste at flere barnefamilier flytter ut av sentrum når barna kommer i skolealder, mens mange eldre flytter inn til sentrum i leiligheter». Det virker som at flere tolker dette slik at det nærmest er en biologisk automatikk bak dette – at folk alltid vil ønske å flytte ut av sentrum. Men det er det ikke. Årsaken til at barnefamilier flytter ut er selvfølgelig at Halden sentrum ikke har de nødvendige kvalitetene for å tiltrekke denne gruppa. Da er det den kvaliteten vi må øke, ikke fortsette å forverre den slik både Høyre og Sp’s Sverre Stang ønsker.

Les også

- Kommunens arealplan er den absolutt viktigste plan en kommune utarbeider

Det er nemlig ikke lurt å satse på både fortetting og spredt boligbygging samtidig. Det er noe ekspertene i Asplan Viak er tydelige på i sin rapport på 110 sider som de har laget for Halden kommune. De skriver:

«Halden har ikke en tilstrekkelig høy forventet befolkningsvekst til å kunne utvikle flere større områder parallelt, og en samtidig utvikling av både sentrum og bydelssentrene kan gjøre at ingen av områdene oppnår tilstrekkelig tyngde/tetthet.». Asplan Viak anbefaler at Halden prioriterer boligbygging i sentrum før andre ting. Hvilken kompetanse er det kritikerne av dette besitter, som overgår ekspertene som foreslår dette? Hvilket faglig og forskningsmessig grunnlag har de for å påstå at dette er feil?

Alle barnefamilier vil selvfølgelig ikke bo i sentrum, uansett hvor godt tilrettelagt det er. Det samme gjelder andre grupper, uansett om det er unge voksne uten barn, middelaldrende eller pensjonister. Dette sier seg selv, og har aldri vært poenget i å gjøre sentrum mer attraktivt.

Problemet er at disse gruppene i dag ikke har et reelt valg. Folk kan ikke bo der de egentlig vil i Halden i dag. Halden har en overflod av eneboliger, men en prekær mangel på leiligheter med de rette kvalitetene. I MDG Halden ønsker vi å gi innbyggerne valgfrihet ved å ha attraktive leiligheter i sentrumsområdet. De som ønsker å bo utenfor sentrum skal fortsette å gjøre det, og det vil de ha gode muligheter til med det forslaget til arealdelen som er laget. I MDG Halden ønsker vi nemlig å gjøre sentrumsområdet så attraktivt at mennesker skal ønske å flytte til sentrum! Da blir det nødvendigvis flere eneboliger ledig.

Misvisende karakteristika om hva som er en sentrumsleilighet er ikke til hjelp i denne debatten. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har i sin rapport «Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer» fra 2017 følgende konklusjon om kvaliteter i sentrum:

«Det er ikke grunnlag for å si at innbyggere i den tette, indre byen nødvendigvis har dårligere tilgjengelighet til gode utearealer enn de som bor i andre deler av byen. Selv om det er mer ‘grønt’ i de ytre delene av byen, er kvaliteten på og bruksverdien av utearealene ofte høyere i de tette byområdene (Ståhle 2005)».

Attraktive leiligheter er ikke grå og kjedelige, og de har verken kriminelle i sjuende etasje eller mangelfulle miljøkvaliteter. Gode leiligheter i sentrumsområder kan tilby både hageflekk, frukttrær og blomsterbed – samt ballbinge, skaterampe, butikker, turområder og dine beste venner i umiddelbar nærhet. Og skulle du mot formodning ha lyst til å trekke deg bort, så kan du jo ta turen til et av skogsområdene utenfor sentrum og gå deg en tur. Det vil si, så lenge området ikke er nedbygd på grunn av en utbyggingspolitikk som aktivt går imot fagfolk og det som er omforente nasjonale, regionale og lokale mål.