Leser i avisa at Høyre nok en gang vil presse igjennom en ny reform. Høyre vil tvinge fritt skolevalg ned over hodet på alle. Fra før har Høyre en rekke ganger begrenset folks valgmuligheter gjennom innføring av ulike statlige reformer. Poenget med reformene var vel nettopp å gi kommunene og regionene selv mulighet til å velge over viktige beslutninger.

Det kan virke som partiet Høyre på den ene siden ønsker en sterk sentral statlig styring, og på den andre siden ønsker valgfrihet for kommuner og regioner. Dette henger ikke i hop.

Dersom fritt skolevalg mot formodning skulle bli innført, blir dette en ny statlig tvangsinnføring av en reform som i de store byene i Norge vil føre til segregering. I tillegg vil det føre til nedlegging av skoler i distriktene.

Høyre (og Venstre) fortsetter å overkjøre lokalt selvstyre og hindrer fylker og stor norske byer i å lage rettferdige modeller som kan brukes i stedet for karakterbasert opptak til videregående skoler. Det er godt det snart er stortingsvalg. Da har vi som ønsker reel lokal og regional frihet mulighet til å stoppe nok en statlig tvangsinnføring fra Høyre som tar fra oss muligheten til selv å velge.