Fram til i dag har Østfold praktisert en inntaksregel som legger opp til å sikre elever i den videregående skolen rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemstedet til elevene. Elever i Sarpsborg blir tilbudt skoleplass i Sarpsborg, elever fra Fredrikstad får tilbud i Fredrikstad, og elever fra Halden får plass i Halden.

Høyre ønsker at elever skal ha «frihet» til både å gå på nærskolen og samtidig frihet til å velge en skole som ligger lenger unna. La oss ta et eksempel: Dersom mange elever fra Sarpsborg skulle velge fritt mellom å gå på skole i Sarpsborg eller Halden, og velger Halden, ville mange Sarpsborgelever oppta plasser i Halden. Konsekvensen av dette vil føre til at mange Haldensere blir fratatt «friheten» til å gå på skole i Halden, og må pendle mot sin vilje til Sarpsborg. Det virker som om Høyre på den ene siden ønsker å gi noen elever frihet og på den andre siden ønsker å frata andre elevers frihet til å velge.

Høyres frihetsdrøm om at alle elever fritt kan velge skoleplass, må basere seg på at alle videregående skoler har mulighet til å ta imot alle elever som søker seg til den enkelte skole. På denne måten blir frihet reell for alle. Dette er ikke tilfellet i dag.