(Fredriksstad Blad)

Den 11. januar slokkes FM-nettet i Nordland og innleder DAB-æraen i norsk rikskringkasting. Da er det ubønnhørlig slutt for 8,375 millioner FM-radioer som heretter bare kan ta inn lokalradio.

FM-nettet slokkes suksessivt i soner over hele landet og forsvinner helt fra den riksdekkende sfæren når Troms og Finnmark slokkes i desember.

Se når FM-nettet slukkes i ditt distrikt i bunnen av saken

Kirken skilles

Det var Høyre-statsråd Linda Hofstad Helleland som fikk æren av å være til stede på den siste middagen der bispekollegiet var statsansatte. Fra 1. januar er det en fristilt folkekirke som må lønne sine egne prester. Fra nå av vil staten gi et rammetilskudd som kirken disponerer.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) får endelig fart i kommunereformen. Stokke, Andebu og Sandefjord går sammen fra 1. januar og er først ute i den blåblå kommunesammenslåingen.

Dette skjer også fra nyttår

* Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd fra Finland.

* Det blir lettere å få adgang til logoped, refundert utgifter til fysioterapi og kiropraktor.

* Polarkoden innføres og setter strengere miljøkrav til skip i Arktis og Antarktis.

* Det innføres nye regler om erstatning for naturskader.

* Strømkunder vil bli varslet på SMS eller epost dersom strømprisen endres.

* Det blir forbudt å vise fram elefanter på sirkus.

* Nye regler mot vold og trusler innføres i arbeidslivet.

* Det blir enklere å produsere strøm selv og levere overskuddsstrøm til nettet.

* Børsnoterte selskaper må ikke lenger levere kvartalsresultat.

* Innkjøp under 1,1 millioner kroner må ikke lenger kunngjøres.

* Renten på studielån økes med 0,35 prosentpoeng, og det blir mindre reisestipend til dem som studerer i utlandet.

* Skattesatsen reduseres fra 25 til 24 prosent for selskap og personer.

* Bostøtten endres slik at den beregnes fra siste måneds inntekt, indeksreguleres og gis uavhengig av barnas inntekt. (©NTB)

Nyttår er også en merkedag i Jernbanereformen. Fra 1. januar kommer det nye Jernbanedirektoratet i gang. Samferdselsdepartementet overtar det nye selskapet Salg og Billettering, og det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen, Bane Nor SF, blir operativt.

Dyrere å være bilist

Bilistene får fra 1. januar også kjenne de økonomiske følgene av statsbudsjett-forhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene i høst. Bensinavgiften stiger med 15 øre literen og dieselen med 35 øre.

Men bilistene må ut med mer. For å berge bilpakka inngikk regjeringen en avtale om at alt drivstoff som omsettes fra 2020, skal ha 20 prosents innblanding av biodrivstoff. Norsk Petroleumsinstitutt har regnet på sluttregninga for bilistene. Bergens Tidende kunne i desember fortelle at regninga blir på 3,3 milliarder kroner.

Elbil-parkering

Det skjer mer spennende på bilfronten fra nyttår. Elbil-eiere i en rekke kommuner må nå belage seg på å betale for parkeringen. Det skjer etter at bil-statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) innfører standardregler for parkering over hele landet.

Kommunene bestemmer nå selv om elbilene skal betale for parkering. Nye standardiserte parkeringssatser gjør det dyrere å feilparkere i mange kommuner.  I Fredrikstad fortviler bilistene over at parkeringsbøtene nesten blir doblet til 900 kroner.

Men neste år slipper du unna med 2.820 kroner i årsavgift for bilen. I år er den på 3.185 kroner. Bilfolket kan også glede seg over at det blir lovlig å sette små skilt på enkelte typer biler.

Økte gebyrer

For DNB-kunder er 1. januar dagen da de ikke bare må betale 10 kroner for kontantuttak i minibanker og 40 kroner i utlandet. De aller fleste lånekundene opplever også at DNB setter opp renta på huslånet.

I Forsvaret innføres nye stillinger i feltprestkorpset. Da skal det tilsettes både en feltlivssynshumanist og en feltimam.

Den nye statsborgerloven trer i kraft og fordrer bestått prøve i samfunnskunnskap og norskkunnskaper for nye statsborgere. Det innføres også aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Dyrere tobakk og sprit

Avgiftene på tobakksvarer økes med 5 prosent, spritavgiften med 3,85 kroner og 50 gram snus blir 3,13 kroner dyrere – også dette fra nyttår.

De som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner, vil få nesten en tusenlapp i skattelette neste år. Tjener du over 1 million, er skatteletten 2.400 kroner, og tjener du under 150.000 kroner, kan du glede deg over 200 kroner i skattelette.

(©NTB)