Mirmotahari slår tilbake: – Hun inntar en offerrolle og bruker mediene som sutteklut

Amir Mirmotahari mener hans tidligere kone Racha Maktabi bevisst har inntatt en offerrolle og at påstandene om at hun overtok et konsern i fullstendig kaos ikke har rot i virkeligheten.