Fredrikstad-ak­tø­rer står bak ho­tell­pla­ner på Hva­ler: – Et slik ho­tell bør ha 200 rom

Rune Ki­le­bu og Cato Jansen står bak nye ho­tell­pla­ner på Spjær­øy.