- Det vil være urimelig at turnforeningen skal betale 100.000 kroner for å utbedre mangler i et kommunalt bygg. Dette må vi finne en løsning på og bevilge det nødvendige beløpet.

Det uttalte Svein Olaussen (Ap) ved innledningen av formannskapets møte torsdag.

Ønsker behandling

Han spurte derfor om ordfører Thor Edquist vurderte å sette saken om gulvet i gymsalen på Rødsberg på sakskartet.

- Hvis ordføreren ikke ønsker å sette saken på dagsorden, vil vi fra opposisjonen kreve at den blir behandlet, sa Olaussen.

Ordfører Thor Edquist kunne ikke ta stilling til spørsmålet der og da, men lovet å gi et svar i løpet av kort tid.

Årsmøtevedtak

Det var årsmøtet i Fredrikshalds Turnforening som vedtok å bevilge 100.000 kroner til å slipe ned og lakke gulvet i jentesalen på Rødsberg.

- Vi har havnet i en situasjon der vi er nødt til å foreta oss noe. Hvis ikke risikerer vi at hele salen blir stengt. Og det vil være krise for en klubb som har en venteliste på over 100 barn og unge, som gjerne vil begynne å trene hos oss, sa turnforeningens leder Christine Moe Klingstrøm.

Skepsis

Men ikke alle delte lederens argumentasjon for pengebruken. Blant annet var Trond Andersen svært skeptisk.

– Jeg er fullt innforstått med at noe må gjøres med gulvet, men at foreningen skal gi en gave på 100.000 kroner til Halden kommune, synes jeg blir helt feil.

– Spesielt med tanke på at sentrumsplanen foreslår at hele skoleanlegget på Rødsberg rives. Da blir det feil bruk av penger, var et av motargumentene til Andersen.