Hva skjer i Halden Arbeiderparti?

FORUNDRET: Høyres Fredrik Holm synes den interne uenigheten i Arbeiderpartiet er oppsiktsvekkende.

FORUNDRET: Høyres Fredrik Holm synes den interne uenigheten i Arbeiderpartiet er oppsiktsvekkende. Foto:

Av
DEL

MeningerI går kunne vi lese at APs varordførerkandidat går ut mener politikerne bør vente med å behandle reguleringsplanen rundt Os-prosjektet etter valget. Dette innlegget handler ikke om Os-saken, men om partiprosesser, stabilitet og troverdighet.

Det er noe oppsiktsvekkende at et parti argumenterer mot seg selv. APs kommunestyregruppe har fattet en beslutning som jeg velger å tro vil ligge til grunn for vedtak som fattes i det minste frem til medlemsmøtet.

Partier organiserer seg forskjellig. I Høyre er det de folkevalgte som gjennom kommunestyregruppen fatter avgjørelser i saker som kommer til politisk behandling. De folkevalgte er suverene og kan ikke dikteres av medlemsmøter eller partistyrer. Det fremmer forutsigbarhet og stabilitet. Jeg skal ikke legge meg opp i APs organisering, men jeg gjør meg en betraktning på generelt grunnlag. Dersom det finnes diverse organer og møter som til enhver tid kan overstyre hverandre kan det fort bli både uoversiktlig og uforutsigbart.

Det som er felles for alle folkevalgte er viktigheten av det programmet de har gått til valg på. Valgprogrammet er hver enkelt representants kontrakt med samfunnet og denne skal det jobbes for gjennom hele perioden. Det gis selvfølgelig full anledning til å jobbe for ting som ikke står i programmet, men å begynne å gå imot sitt eget program er urent trav.

Og så kan selvfølgelig være rom for tolkninger av et program og det kan nå synes som om AP ikke er helt klare på hva de mener. Tolkningsavklaringer i forhold til et program 1,5 uker før valget er etter mitt syn uheldig.

Dette gjelder spesielt når den sittende delen av partiet har definert hva som skal gjelde, mens en del på vei inn tolker det i stikk motsatt retning. Hva skjer dersom et medlemsmøte i februar neste år finner ut at de ønsker å stryke eller endre punkter i valgprogrammet?

For Høyre sin del er vi klinkende klare i forhold til hva vi vil. Vi har gjennom de siste åtte årene jobbet jevnt og trutt for prosjektene vi tror på. Vi har vært stødige og forutsigbare både i forhold til den daglige politikken og kommunikasjon gjennom valgprogram. Med Høyre vet du hva du får. Du behøver ikke være enig, men vi lurer ingen og du får det du stemmer på!

Nå ser vi et arbeiderparti som driver valgkamp mot seg selv. Det skjer ikke hver dag i norsk politikk.

Artikkeltags