– Framtidige utbyggingsarealer må reduseres og flere må bo i sentrum

Kommunen har de siste månedene satt flere boligprosjekter fra private utbyggere på vent. Begrunnelsen er at det skal utarbeides ny arealplan.