Sogneprest Jan Boye Lystad skriver igjen klokt gjennom sitt innlegg i «signert» i HA. Denne gangen tar han for seg temaet «Den gode framsnakkingen». Artikkelen handler både om å framsnakke byen og å framsnakke hverandre. Videre framheves det at framsnakking er todelt. Det handler både om bruk av ord, og deretter vise det en mener gjennom handling - «ord er tomme uten gjerning». I tillegg presiseres det at kritikk er et positivt ladet ord, men at vi ofte fyller det med noe negativt. «Kritikk skal gjøre oss bedre, og derfor skal den alltid være positiv, konstruktiv og faglig».

Artikkelen berører mange temaer. Et tema som mange trolig kjenner seg igjen i, er dilemmaet om en skal driste seg til å framføre kritikk overfor andre, eller skal man la være. Mange har sikkert opplevd at dersom en faktisk prøver å framføre kritikk som positiv og konstruktiv, har det likevel endt i en eller annen form for konflikt. Selv om konflikter er en normaltilstand i tilværelsen og en del av livet som vi aldri kommer ifra, tenker sikkert mange at en ikke trenger å «oppsøke» konflikter gjennom å kritisere andre. Dette kan føre til at mange unnlater å framsette ytringer som kan virke kritiske.

Å finne en balanse mellom det å kritisere og samtidig framsnakke andre er en vanskelig øvelse. Det finnes nemlig ingen garanti for at konstruktiv kritikk oppleves som særlig konstruktiv eller positiv av andre. Da kan det være viktig å bli minnet på at kritikk er et positivt ladet ord som skal være konstruktivt og positivt for alle.

Samfunnet trenger mennesker som retter seg etter egen vilje og gir uttrykk for det gjennom å ytre (konstruktiv) kritikk overfor andre. Samtidig trenger samfunnet mennesker som ærlig og oppriktig viser imøtekommenhet og forståelse overfor mennesker som kommer med (konstruktiv) kritikk. På denne måten kan kritikk gjøre oss bedre.