(Fredriksstad Blad)

Unntatt den nye bestemmelsen er arbeidspendlere som arbeider i Norge og bor i Sverige og omvendt. NRK skriver at de nye karantenebestemmelsene i følge Justisdepartementet IKKE får tilbakevirkende kraft slik tidligere karantene-påbud har fått.

Som et ledd i å begrense koronasmitten, vil det bli skjerpet personkontroll på grensen. For nordmenn er pass eneste godkjente legitimasjon.

Må vise pass

Personkontroll ved det som heter Indre Schengen-grense, betyr at alle som drar til eller fra Norge, nå må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon.

For norske statsborgere er pass eneste gyldige ID- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene, melder Politidirektoratet.

Tiltaket innføres i ti dager fra mandag klokken 8 og kommer som følge av regjeringens nye forskrift som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning.