Det siste året har Nett-Tjenester holdt på med å forsterke strømnettet mellom Brødløs og Stangeberget. Det har medført mange stengte veier og flere omkjøringer på Brødløs.

Nå går de inn i sluttfasen av jobben, og fra og med onsdag og fram til 29. august skal det graves i det siste delstrekket inn til Brødløs transformatorstasjon.

– I den forbindelse skal vi grave opp fortauet på østsiden av Dyrendalsveien, opplyser prosjektleder Bjørn Stephen Pettersen.

Gravearbeidene vil omfatte området mellom Rokkeveien 1 og nordover mot rundkjøringen. Dette vil medføre at det stenges for trafikk i sørgående retning ut fra rundkjøringen fram til Rokkeveien 1.

– Alternativ rute blir omkjøring via for eksempel Grønliveien, men dette blir i utgangspunktet ikke skiltet, sier Pettersen.