(Fredriksstad Blad)

Det kom frem i en konkurskjennelse fra skifteretten i Fredrikstad onsdag. Olympic Brygga AS er driftsselskapet bak Spenst Brygga, treningssenteret som ved nyttår la ned virksomheten etter å ha blitt kjøpt ut av leiekontrakten av huseier Dahle og Sørlie Eiendom.

Nå har altså styret, med Morgan Andersen i spissen, valgt å begjære oppbud i selskapet.

– Det er egentlig så enkelt som at vi ikke lenger har inntekter, og da blir det vanskelig å betale noe som helst, sier Andersen.

Én million i gjeld

Ifølge konkurskjennelsen har styret opplyst at den samlede gjelden i selskapet er på rundt én million kroner, mens selskapets aktiva har en verdi på cirka 200.000 kroner. Virksomheten er innstilt og alle ansatte ble oppsagt da det ble kjent at senteret skulle stenge dørene.

Etter noen blytunge år rent økonomisk, der selskapet gikk med millionunderskudd hvert år, klarte styret til slutt å snu skuta.

I 2016 gikk Olympic Brygga AS med 3,8 millioner kroner i pluss, og etter et negativt resultat i 2017 har selskapet levert rundt 5,2 millioner kroner overskudd i 2018 og 2019.

– Hvorfor klarte dere ikke å betale alle kreditorene etter et så høyt overskudd i disse årene?

– Det stemmer at vi omsider klarte å få til en lønnsom drift, noe regnskapsårene 2018 og 2019 har vist oss. Samtidig har vi brukt mye av disse pengene til å betale gjeld, samt at vi har vært gjennom to tøffe og dyre rettssaker med tidligere huseier. Planen var å få til en avvikling og at alle kreditorene skulle få pengene sine, men dessverre kom 2020, som ble ett horribelt år på grunn av koronasituasjonen. Det snudde opp ned på det meste, sier han.

– Vi hadde planer om å åpne opp et treningssenter et annet sted, men slik situasjonen ble etter i fjor så var det ikke grunnlag for å gjøre det, sier han.

Tapte millioner i fjor

Regnskapet for 2020 er ikke offentlig, men Andersen legger ikke skjul på at det er snakk om flere millioner kroner i minus.

– Det har vært blytungt, noe jeg antar at det har vært for de fleste i vår bransje og andre bransjer. Samtidig har vi vært opptatt av å gjøre opp for oss så langt det har vært mulig. Vi har gjort opp det aller vesentligste, men dessverre klarte vi ikke komme helt i mål. Og uten inntekter nå så har vi ingen mulighet til å gjøre annet enn å begjære oppbud, sier han.

De to rettssakene mot tidligere huseier Dampskipsbryggen AS, med Racha Maktabi i spissen, har også kostet selskapet mye penger. I den ene saken kranglet partene om hvem som hadde ansvaret for fuktskader på utstyret i treningssenteret Spenst etter en kraftig regnskyll i 2017.

Olympic Brygga krevde erstatning og holdt tilbake rundt 525.000 kroner i husleie.

Flere konflikter

Like før jul avgjorde imidlertid lagmannsretten at selskapet ikke hadde klart å sannsynliggjøre noe krav som ga grunnlag for å erklære motregning i Dampskipsbryggen AS ́ husleiekrav og at anken derfor skulle forkastes. Dermed måtte de betale beløpet og rundt 145.000 kroner i saksomkostninger.

Samtidig har det også pågått en annen tvist, denne gang om fellesutgifter og et enkeltbeløp på 200.000 kroner. Når det gjelder denne konflikten, saksøkte Dampskipsbryggen sin tidligere leietager for totalt 600.000 kroner.

400.000 kroner av dette kravet var for det styreleder Maktabi hevdet var ubetalte fellesutgifter, mens de resterende 200.000 kronene dreide seg om et engangsbeløp som partene ble enige om at Olympic Brygga skulle betale i forbindelse med reforhandlingen av leieavtalen i 2017.

Nytt gigantkrav

I tingretten vant Dampskipsbryggen AS frem på kravet om fellesutgifter, men ikke rundt kravet på 200.000 kroner. Saken ble anket fra begge parter, og like etter nyttår gjorde lagmannsretten om på dommen. Her ble Olympic Brygga frifunnet for husleiekravet, mens de ble dømt til å betale kravet på rundt 200.000 kroner.

– Vi var fornøyd med å vinne frem på det mest vesentlige punktet i denne saken, som dreide seg om fellesutgiftene. Samtidig har disse rettssakene kostet veldig mye penger. Det har vært dyrt, sier han.

Som om ikke det var nok så sendte Racha Maktabi et nytt gigantkrav på ti millioner kroner i sommer for det hun mente var ubetalt husleie over en periode på mange år. Denne tvisten er ikke avgjort, men etter hva FB forstår så har ikke Maktabi planer om å la saken ligge.