– Det blir fokus på spillerutvikling, lek og det sosiale. Vi har ambisjoner for disse jentene på sikt.

Det sier Åsmund Bråtekas, trener i Berg IL, og initiativtaker for satsingen. Sammen med Kvik Halden FK, har Berg IL bestemt seg for å fokusere mer på jentene.

– Vi har mange flinke og aktive jenter som vi ønsker å gi et godt tilbud. Så godt at de forhåpentligvis fortsetter med fotball i mange år framover. Vi starter opp nå med felles samlinger for jenter 07, med sikte på å skape en robust årgang i hele distriktet. Vi ser for oss samarbeid med flere klubber på sikt, forteller Bråtekas.

Solid program

Fredag var første samling. Et velregissert opplegg fra start til mål, med hjelp fra foreldrene.

– Vi har så fantastisk engasjerte trenere her, så vi foreldre stiller gjerne opp for å legge til rette for det sosiale, forteller Anne Lovise Eriksen.

Og her er det ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Felles sunn lunsj etter skoletid, trening, alternativ aktivitet, bestående av opplæring i tannpuss, neglestell, hårfletting og hvile. Deretter trening igjen, etterfulgt av felles middag ved et flott dekket langbord.

– Her gjør vi alt som skal til for at jentene skal lykkes og trives, forsikrer de flittige damene i foreldregruppa.

Sterke, store jentelag

Styremedlem i Kvik, Vibeke Strand og styreleder i Berg, Knut Nilsen, er samstemte i viktigheten av satsingen.

– Det er viktig for jentene å bli godt kjent med hverandre, og at de opplever dette som både utviklende og gøy, påpeker Strand, og får støtte av Nilsen.

– Ved å viske ut klubbgrensene litt, og å øke samarbeidet mellom klubbene, håper vi at vi får til et større miljø for jentene våre. Vi ønsker oss bredere årganger, slik at alle klubbene etter hvert får sterke, store jentelag, sier Nilsen, som har vært Berg-leder i en årrekke.

Flere engasjerte jenter

Vibeke Strand har hovedansvaret for jentesatsingen i Kvik. Hun legger ikke skjul på at det har vært for dårlig fokus på å beholde jentene i fotballen.

– Det er for mange som slutter. Vi må sørge for å beholde jentene våre, enten de vil spille aktivt, gjøre en innsats i styre og stell eller på trenersiden.

– Dette må være et langsiktig arbeid, som er forankret på styrenivå i klubbene, sier hun.

Bedre klubb med jenter

– Klubbene blir et bedre sted å være, når det er både jenter og gutter i miljøet. Mange jenter er opptatt av å utvikle seg sportslig. Gi dem tilgang til kompetente trenere og legg ned ressurser for å skape nødvendig trivsel, slik at vi får økt rekruttering av jenter til fotballen.

Det var klar tale fra Øyvind Strøm, daglig leder i Østfold Fotballkrets og leder for NFFs jenteprosjekt, som roste arrangementet på Berg Stadion.

– Her er det mange flinke folk. Dette vil gi resultater, sa Strøm.

40 prosent jenter

Forbundstinget har vedtatt at 40% av alle jenter i alderen seks til tolv år skal spille fotball.

– Det betinger en mer offensiv synliggjøring. Det er forskjell på gutter og jenter! For guttene er det en mer innarbeidet kultur å begynne på fotball. Vi vil at jentene også skal komme til oss. Vi trenger dem. De er viktige for klubbene, fellesskapet og sporten, avslutter Strøm.