Brua ligger på grensen mellom Marker og Aremark kommune, og stengingen vil berøre den sørlige delen av Øymarksjøen, men påvirker ikke båttrafikk i retning slusene ved Strømsfoss, skriver Viken Fylkeskommune på sine hjemmesider.

Viken fylkeskommune er ansvarlig for alle arbeidene på brua som vil pågå i omtrent 4 uker.

- Stilasene vi setter opp ved brua i forbindelse med arbeidet, vil medføre at båter ikke kan passere i første del av byggeperioden. Av hensyn til sikkerheten, ønsker vi heller ikke at publikum skal oppholde seg under brua, mens vi utfører arbeid med spyling og sandblåsing, sier byggeleder Rawand Ahmed i Viken fylkeskommune.

Det vil bli gjennomført en rehabilitering av rekkverket på brua, legges ny brubelegning og asfalt. På undersiden av brua skal det blant annet utføres overflatebehandling av stål og betong. Utførende entreprenør er Ypsilon AS, skriver fylkeskommunen.