Undertegnede uttrykte seg ikke særlig positivt om kommunens innsats på dette området i Fritt Ord 12/8.

Grunnlaget for dette er det inntrykk man får via innspill fra politikerne, ref. Vitanzas og Laupsas Fritt Ord 9/8-21, samt Innhogg av K.R. Mydske og O.A. Scaerer den 11/8, begge frontfigurer i Smart Innovation Norway. Ser man disse to innspillene i forhold til omfattende beskrivelser av Erlend Falch-Pedersen av hans erfaringer med kommunen, best sammenfattet med overskriften: «Haldens politikere løfter ikke en finger for grunderne», opplever man bare forvirring. Sistnevnte har meget grundig gjort rede for sine erfaringer med innspill til kommunen om samarbeid/støtte, mens politikerne snur ryggen til, tydelig forent med Mydske og Scaerer i deres uhemmede hyldest til politikerne.

Utgangspunktet for mine betraktninger rundt dette temaet er: Halden ser en kommende krise grunnet eldrebølgen, færre unge rekrutter til bedriftene, vi er på defensiven, taper i kampen med de øvrige Østfold-byene om ressurser og mister «tyngde» i forhandlinger.

Vi må sette inn et høyere gir! All honnør til Smart Innovation Norway samt de andre aktører som nevnes for sine aktiviteter og for at de deler sine erfaringer med kommunen. MEN, det er Halden Kommunes politikere og administrasjon som skal holde i rorpinnen, ikke utenforstående, som man fristes til å tro pr. i dag. Sendrektighet og lunken interesse (innsikt) synes å prege kommunens holdning overfor næringsdrivende som søker råd/hjelp

Vi trenger ledere i kommunen som i stor grad ser behovet for en fast hånd som tar tak i LEDELSE på området Næringsutvikling. Det må finnes beskrivelse av mål for virksomheten samt klare rammer for saksbehandling og fullmakter. En direktør for Samfunn og Utvikling synes å være midt i blinken!

Dette bør kommunen kommentere!