Et stort flertall av velgerne i Halden trodde etter valget i høst at bygging av Tistedalshallen var sikret med det nye flertallet i kommunestyret. Her ville Halden få en større hall enn allbrukshallen på Os med store tribuner og tilstrekkelig med parkeringsplasser, til en utgift for kommunen på 20 mill. kroner. Hallen kunne og stå ferdig høsten 2020 og imøtekomme et stort behov for hallplass for Haldenidretten. Så ser det ut til at flertallspolitikerne fortsetter å planlegge hall på Os og forutsetter å bruke over 1,2 milliarder kroner på tiltakene der og i Stosenteret ved parken. Da nærmer Haldens samlede gjeld seg 5 milliarder kroner.
Ved Formannskapsmøtet denne uken burde flertallspartiene sørget for at Tistedalshallen hadde fått de nødvendige midler for å sette igang bygging. Det kunne også vært et vektig signal om å disponere kommunens midler på en bedre måte for innbyggerne.
I steden stemmes, slik jeg oppfatter det, forslaget ned!
Nå må flertallspolitikerne sørge for flertall for finansiering av Tistedalshallen når saken kommer opp i kommunestyret. Det er mandatet dere fikk ved valget.