Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bruktbolig Halden i første kvartal endte på 31.144 kroner.

Eiendomsmegler 1 Halden, representert ved daglig leder Bengt Kristiansen, opplever et meget godt boligmarked om dagen. I lang tid har eneboliger i særdeleshet vært etterspurt, dette har forsterket seg i 1. kvartal.

"Det er for tiden tilnærmet ingen tomter tilgjengelig for salg og da rettes i større grad fokus over på bruktboligmarkedet. Vi har lagt ut flere boliger for salg også i påsken med meget god oppslutning av visningsdeltagere.", heter det i en pressemelding.

Omsetningshastigheten på en bruktbolig i Halden i første kvartal, var i gjennomsnitt 36 dager. Dette er tiden det tar fra boligen blir lagt ut for salg til den blir solgt.

Antall bruktboliger solgt er økt med 4% sammenlignet med første kvartal 2021. Utlagte boliger for salg øker som regel frem mot sommeren, noe som mest sannsynlig vil bidra til å redusere prispresset på boligporteføljen som ligger ute for salg nå.

Det er allerede kommet rentehevinger fra Norges Bank, og flere er varslet. Dette vil sannsynligvis dempe presset i markedet noe, samt at det etterslepet som har oppstått antas å jevne seg ut.

– Det stabile boligmarkedet vi har hatt i lengre tid her i Østfold ser for øvrig ut til å videreføres inntil videre. Første kvartal 2022 er avsluttet, og vi kan se tilbake på et boligmarked med en sterk utvikling.

Nasjonalt har pandemien påvirket markedet de siste to årene, og tilført en viss usikkerhet sammen med økt kostnadsnivå som følge av høy strømpris og rentehevinger. Begrenset antall boliger i markedet førte til press i prisene og raskere omsetningstid.

– For oss i Eiendomsmegler1 Østfold Akershus, er det hyggelig å registrere at vi har gått mot strømmen dette kvartalet med en økning i salget på hele 16 prosent fra i fjor, sier Håkon Fossvik, adm. dir. hos Eiendomsmegler1 Østfold Akershus.