Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt stengte skjenkesteder i Halden

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen ønsker fortsatt å begrense aktiviteten i befolkningen, og rådene i forhold til redusert reiseaktivitet, små grupper og avstand er uendret, skriver Halden kommunen på sin hjemmeside.

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst to meters avstand til hverandre.Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv, står det på hjemmesiden.

Helsedirektoratet anbefaler:

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Helsedirektoratet anbefaler:

 • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer i samme husstand.

 • Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand. I lokaler hvor det er vanskelig å holde 2 meters avstand til andre, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek) bør man ha minst 1 meters avstand

Kommunen skriver videre at de ser behov for å konkretisere de råd og bestemmelser som gjelder.

Halden kommune ber skjenke- og serveringsstedene å forholde seg til følgende:

 • Alle skjenkesteder som barer, puber, nattklubber og lignende skal holde stengt.
 • Det er kun serveringssteder som har kjøkken og matservering ved bordene som kan holde åpent.
 • Steder som ikke serverte mat da forskrift om smitteverntiltak kom, skal holde stengt.
 • Selvservering fra buffet er ikke tillatt.
 • Det skal ikke arrangeres konserter, dans, dart og annet som gjør at mange personer samler seg i samme lokale.
 • Det skal legges til rette med gode muligheter for håndvask/-desinfeksjon.Virksomheten skal ha gode rutiner for renhold generelt (minst daglig) og kontaktflater og toaletter spesielt (2-4 ganger daglig eller mer, avhengig av bruk).Ett bord kan ha maksimalt 5 personer (flere dersom det er husstandsmedlemmer).
 • Personer på samme bord bør ha 1-2 meter mellom seg (mindre dersom det er husstandsmedlemmer). Ved små bord må dermed maksimalt antall bordsatte være lavere enn 5 (unntatt for husstandsmedlemmer), for å overholde 1-meters-rådet.
 • Det må være minst 2 meter avstand mellom stoler/gjester ved ett bord og stoler/gjester ved nabobordet
 • Maksimalt antall personer i lokalet, inkludert ansatte, begrenses tilsvarende at man klarer å overholde punktene over.
 • Det skal være stoler til alle gjester. Ingen skal over tid stå i baren/gå fra bord til bord for å stå og prate med andre gjester o.l.
 • Serveringsstedets ansvar er å legge til rette for at råd og bestemmelser er mulige å overholde, og forhindre åpenbare brudd på disse.

Skisse/eksempel på bordplassering:

Dersom bordene eksempelvis er 1 x 2 meter vil det være plass til 5 personer (eller flere hvis husstand). Eksempelvis:

Restaurantbord.JPG

- Dere har alle et ansvar for å hindre smittespredning og vi ber om at dere følger punktene over. Halden kommune forventer at serverings- og skjenkestedene forstår sentrale og lokale myndigheters intensjoner om å begrense ansamling av mennesker, og innretter virksomheten ut fra dette, skriver kommunen på hjemmesiden.

Halden kommune og politiet vil føre tilsyn med og kontrollere at statlige og lokale føringer etterkommes. Dersom føringene ikke respekteres kan det medføre ytterligere tiltak overfor serverings- og skjenkestedene i Halden.Vi anbefaler at dere holder dere oppdatert via kommunes hjemmesider eller nettsidene til helsedirektoratet og folkehelseinstituttet.


Kommentarer til denne saken