Etter at barnehagene åpnet igjen har Halden kommunes seks barnehager hatt åpent fra klokken 08.00 til klokken 15. 30. Halden kommune har nå bestemt at denne åpningstiden, som er kortere enn vanlig, vil fortsette til og med 31. mai.

- Krevende tid

- Det er fortsatt en krevende tid. De mange små gruppene i barnehagene som er nødvendig for å ivareta smittevernhensyn krever mye av bemanningen. Det er ikke slik at det unormale har blitt rutine ennå, og derfor klarer vi foreløpig ikke å normalisere åpningstiden igjen i våre barnehager.

- Dugnaden fortsetter og jeg ber om forståelse for at et redusert tilbud fra barnehagen din er en del av denne dugnaden, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen.

Foreldre som har muligheten til å levere sine barn noe senere eller hente dem tidligere uten at det medfører problemer, oppfordres til å gjøre dette. Det vil bidra til å gjøre barnehagedagen enklere for våre ansatte i denne spesielle tiden, står det på hjemmesiden.

Samfunnskritiske behov

Foreldre i kritisk viktige samfunnsfunksjoner kan ha andre behov enn disse åpningstidene. De har også andre krav for at de skal kunne utøve sine jobber slik samfunnet trenger det. Det er viktig for Halden kommune å imøtekomme dette, men vi trenger en god oversikt over det faktiske behovet for å organisere dette.

Nettopp for å kunne dekke flest mulig behov, ønsker vi at også foreldre som har en kritisk samfunnsfunksjon begrenser sin bruk av barnehagen til det som er strengt nødvendig for dem.

Alle foreldre som har krav om utvidet tilbud grunnet kritisk samfunnsfunksjon må gjøre følgende:

  • Vurder nøye ditt behov for et tilbud fra barnehagen din. Hva er det minste tilbudet som likevel kan sikre at du får gjort din jobb?
  • Kontakt barnehagen din for å gjøre en individuell avtale om ditt tilbud ut mai måned.

Andre spørsmål

Barnehager er ulike og derfor er det den enkelte barnehage som kan svare på spørsmål om andre detaljer rundt organiseringen av barnehagedagen. Dette avhenger av tilgjengelige rom, uteområder og personalgruppe. Kontakt din barnehage direkte hvis du har spørsmål.

Denne informasjonen gjelder de kommunale barnehagene Isebakke, Bergknatten, Brekkerød, Karrestad, Bjørklund og Stangeløkka. Private barnehager kan ha andre åpningstider enn hva Halden kommune praktiserer, skriver de på hjemmesiden.