Og det er behov for flere framover, skal vi tro Key Account Manager, Thor Edquist.

For internasjonal varehandel er kompleks, noe både Brexit og stadige endringer i tollovgivningen både i Norge, EU og alle andre land er eksempler på.

Velger å kjøpe tjenester

– Fortolling blir over hele verden mer og mer krevende og spesialisert. Det er ikke lett for små kompetansemiljøer å holde seg oppdatert på alt som skjer lenger. Flere og flere bedrifter velger derfor å kjøpe disse tjenestene framfor å bruke egne medarbeidere, understreker Thor Edquist, som nesten alltid har jobbet med salg, kundepleie og markedsføring.

Rundt 100 personer er knyttet til kontoret på Sørlifeltet. De fleste sitter på kunnskap som er opparbeidet i bedriften.

– Tollklarering er en kunnskapsbransje som det nesten ikke er mulig å utdanne seg i. Derfor foregår skoleringen internt, fortsetter Edquist.

Opplæring av tollere og speditører

Men firmaet bidrar også til å dele kunnskap eksternt. Blant annet i Storbritannia, etter at landet gikk ut av EU. Det er beregnet at behovet kommer til å være på 350 millioner tolldeklarasjoner i året bare i England. Titusenvis av personer ansettes for å håndtere dette, men i tillegg skal KGH bistå med kunnskap, kompetanse og effektive løsninger.

Ifølge Edquist vant KGH kontrakten om å drifte UK Customs Academy, hvor de driver med opplæring av både tollere og speditører, på vegne av HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs. Det er ansatt ni personer bare i Halden og Strömstad som jobber med tolltjenester til og fra Storbritannia.

Jobber med Elkem-prosjekt

Den tidligere ordføreren har over en periode på to år vært engasjert i et prosjekt sammen med ett av Norges største industrikonsern, Elkem AS. Bedriften produserer avanserte materialer som er viktige for det grønne skiftet og går inn i alt fra elbiler til smarttelefoner og store bygg verden over. Produksjonen er i hovedsak basert på fornybar energi og Elkem er rangert blant de fremste selskaper i verden på klima og bærekraft.

– Både Elkem og vår bedrift har et veldig stort fokus på compliance, det å følge regler og lover i alle ledd. Elkem vil som en motor i Industri-Norge gjøre ting korrekt, etter boka og være i forkant av endringer i tollovgivningen i alle land de opererer i.

For litt over ett år siden overtok KGH all EU-fortolling. Prosjektet omfatter all eksport- og importdeklareringer til og fra alle Elkems sju norske enheter uansett om det går med båt, bil eller tog.

– Det viser den enorme kunnskapsbasen våre ansatte har og hvor komplekse oppgaver vi kan løse. For dette er avanserte løsninger basert på kunnskap og gode rutiner. Alt skal være klart og formidlet til den aktuelle befrakter innen godset passerer hvilken som helst grense til og fra EU.

Vært på besøksrunde

For å skape gode interne rutiner har Thor Edquist og tre andre ansatte ved avdelingene i Halden og Strömstad startet besøksrunde til alle Elkems verk. Dette for å sette seg inn i varespekter, interne rutiner og bli kjent med ansatte. Via et spesielt program er det mulig å følge skipene som ankommer norske havner. På den måten blir fortollingen sendt i riktig tid og ikke før båten har lagt til kai.

– Her jobber vi med en spennende bransje med stadige endringer hvor vi må være i forkant av utviklingen, påpeker han videre.

Thor Edquist har fulgt bransjen siden han for 35 år siden var med på å starte et spedisjonsfirma på svensk side av grensen. Underveis har det som over år ble til KGH, vokst til å bli Europas største toll-spesialist.

I dag er firmaet den ledende tollspeditøren, ikke bare på grensen mellom Norge og Sverige, men i hele Europa og en viktig aktør i mange europeiske land. Nå rettes blikket mot hele verden. Selskapet omsetter for over 1,5 milliarder kroner.

Fikk ny eier for to år siden

I forbindelse med et eierskifte i 2007 ble navnet endret til KGH Customs Services. For to år siden kjøpte A.P Moller – Maersk selskapet. Dette er verdens største container-rederi som transporterer 25 prosent av verdens containerne til sjøs og har 80000 ansatte over hele verden.

– Nå har vi 1.300 ansatte på 47 driftskontorer i 23 land med strategisk plassering ved alle viktige havner og grenseoverganger. Det nærmeste fra Halden ligger i Strömstad, hvor vi blant annet har et Customs Control Tower som har ansvaret for handelsdokumentasjonen av varer verden rundt for store konsern som Kelloggs, Ericsson, og Colgate.

Trenger flere ansatte

Med en stadig økende verdenshandel blir det større og større behov for dyktige medarbeidere som tar seg av handelsdokumentasjonen. Også i Halden, som trenger flere ansatte. Både grunnet utskiftinger og nye oppdrag for kundene og ganske ofte lyses det ut nye stillinger.

– For en som har jobbet på Svinesund siden 1978 og sett hele reisen, har det, etter permisjonen som ordfører, vært utrolig spennende å komme tilbake til alle utrolig dyktige kollegaer. Nå deltar jeg i teamsmøter med folk fra hele verden og få jobbe i et av verdens aller største konsern, avslutter Thor Edquist.