Fereshteh Golparvar og Fitwi Ghebremeskel har vært hjemme hos selveste statsminister Erna Solberg og mottatt skryt. Skryt for jobben de har gjort sammen med mange andre i Halden Frivilligsentral. Målrettet og godt har de jobbet for at livsviktig informasjon om smittevern i forbindelse med koronapandemien skal nå ut til alle. Det vil si på 40 språk. Det er blitt lagt merke til. Ikke minst fordi det også har gitt resultater. Haldenserne har grunn til å være stolte av at informasjonsarbeidet ble nevnt spesifikt i statsministerens nyttårstale.

Det er en kjent sak at flere innvandrergrupper har vært sterkt utsatt for å bli smittet av korona. Årsakene er sammensatt, men et svært viktig element er at informasjonen de har fått på et språk de forstår godt ikke har vært god nok. Det er nettopp dette Halden Frivilligsentral har gjort noe med. Og resultatene er oppsiktsvekkende gode. Slikt kommer i statsministerens nyttårstale, og fører til invitasjon hjem i statsministerboligen i hovedstaden. Det er ikke rart Golparvar, opprinnelig fra Iran, og Ghebremeskel, opprinnelig fra Eritrea, fikk et særs stolt minne for livet.

Det er nesten påfallende at Halden har hatt mye lavere smitte gjennom pandemien enn alle de andre nabo-byene. Det har vært alvorlige utbrudd både i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Ved siden av det viktige informasjonsarbeidet ved frivilligsentralen, er det også verdt å peke på det store alvoret det muslimske samfunnet i byen vår har tatt under pandemien. Det er lett å peke på årsaken. Ibrahim Butt var forstander i moskeen i Halden i en årrekke. Han var en respektert lederskikkelse. Da han døde av korona ganske tidlig i pandemien, gjorde det sterkt inntrykk på medlemmene. Muslimene i Halden har virkelig tatt koronapandemien på alvor. Disse to faktorene har vært viktige bidrag til at smitten stort sett har vært under kontroll i Halden. Det skal alle prise seg lykkelige over.

Nå er vi i gang med en ny dugnadsoffensiv. Vi er blitt bedt om å begrense sosial kontakt ytterligere, de fleste skoler er stengt igjen, det er økt fokus på hjemmekontor, og nasjonalt skjenkeforbud er innført. Tiltakene svir, men det er å håpe at vi klarer oss med så strenge tiltak kun i en to ukers periode. Dugnadsånden må leve videre.

Dersom vi fremdeles holder motet og de gode tiltakene oppe også lokalt, vil Halden-samfunnet høste frukter av det gode arbeidet. Det er flere enn leder Wenche Erichsen i frivilligsentralen som har grunn til å føle på stoltheten. Vår dag kommer!

Bra jobbet!