I løpet av mandagen har fortauet på den ene siden av bybrua blitt stengt av. Olav Vs gate, som veien heter, er en fylkesvei, og derfor kontaktet Halden Arbeiderblad Viken fylkeskommune for å høre hva som foregår der det har blitt stengt av.

– Broen skal få nytt asfaltdekke på gang- og sykkelstien på begge sider over broen, forteller byggeleder hos Viken fylkeskommune, Andreas Aam Dalene.

Foreløpig er det bare en av sidene som er stengt av, men arbeidet vil også bli gjort på andre siden av Olav Vs gate.

– Arbeidet som gjøres nå er forarbeid til å få nytt asfaltdekke.

– Det gamle asfaltdekket blir fjerna, slik at vi kan få laget et godt grunnlag for at det nye asfaltdekket kan ligge i mange år, sier Aam Dalene.

Når det gjelder selve asfaltdekket er planen at den skal legges i løpet av neste uke.

– Det er skiltet om bruk av fortau på motsatt side, og det vil være lurt å benytte seg av gangbrua for de som kan det, avslutter byggelederen.