Forsvinner Fargespill Øsfold ut av Halden? Mye tyder på det. Mens lederen for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Cecilie Agnalt mener at Fargespill Østfold i Halden bør komme inn på statsbudsjettet, er kommunedirektør Roar Vevelstads forslag at de ikke bevilges en eneste krone på Haldens kulturbudsjett!R

Blir dette stående, betyr det at Dina og Ove Billington ikke kan drive Fargespill videre. Som så mye annet forsvinner også dette flotte konseptet ut av Halden. Fra før har de nylig videreført konseptet til Fredrikstad, og de har fått henvendelser fra kommunalt hold i Mysen om oppstart der.

Hva betyr dette suksesskonseptet for byen vår?

Cecilie Agnalt beskriver det så fint: Kunstnerne (og pedagogene) Dina og Ove Billington klarer med sin særegne kompetanse tilnærmingen til å oppleve felleskap og mestring gjennom musikk og dans. Fargespill er deres måte å skape mestring, utfoldelse og tilhørighet.

Hva er så Fargespill Østfold?

Fargespill Østfold er et multikulturelt musikkensemble rettet mot barn og ungdom – et lavterskeltilbud som er det eneste i Halden. Tilbudet er GRATIS og gir alle familier mulighet til å sende barna sine til en aktivitet der de unge sjøl kan fortelle sine historier gjennom kulturarven sin. Dessuten får de sammen med hele ensemblet mulighet til å fremføre dette for et stort publikum på Brygga kultursal. Bak seg har de en mektig samarbeidspartner i Det Norske Blåseensemble. Det gjør at den kunstneriske kvaliteten holder høy internasjonal standard.

Mer enn hundre barn deltar

Fargespill Østfold konkurrerer ikke med Halden kulturskole som er kommunal. Til kulturskolen strømmer vanligvis barn fra familier med god økonomi. Fargespill Østfold derimot gir et gratis tilbud til alle barn. Det betyr at barn og ungdom som tradisjonelt har lav deltagelse i kulturliv og fritidsaktiviteter er inkludert - spesielt jenter med innvandrerbakgrunn. Det betyr ikke at konseptet er et hjelpeprosjekt. Tvert om, dette er et kunstprosjekt. Barn fra mange verdens kanter er med på å berike og tilføre nye toner og dansesteg. Kulturer smeltes sammen. Med stor gjennomføringskraft skapes det mangfoldig underholdning av høy klasse. Mer enn hundre barn og ungdom er med i Fargespill. De opplever mestring, inkludering og fellesskap.

Fargespill Østfold har søkt kommunen om 500 000 kroner. Det betyr at hvert barn ville koste kommunen 5.000 kroner i året. Da har hver elev anledning til å få undervisning i sang, dans yoga eller kunst og forming. Hver dag er det aktivitetstilbud i Fargespillhuset i Gågata! For å sette det i perspektiv koster det kommunen over 16 000 kroner for en elevplass på Halden kulturskole.

Komitélederen for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune Cecilie Agnalt er tydelig på at Fargespill Østfold burde som Fargespill i Bergen være på statsbudsjettet. Det bør politikerne i Halden merke seg. Det forteller hvilken verdi dette flotte prosjektet har.

Sørg for at Fargespill i Halden fortsatt kan skape en stor kulturopplevelse i byen vår der barn også fra ressurssvakere hjem kan være med å fargelegge kunstprosjektet.

Da må Fargespill Østfold inn på kulturbudsjettet!