Forstyrret ambulanse under utrykning med pasient som trengte umiddelbar hjelp